Tehniskā fakultāte :

J. Čakstes bulvāris 5, Jelgavā, LV-3001

 

Sporta un atpūtas kompleks “Rullītis” :

 Aku ceļš 1, Jelgava, LV-3008

 

+371 26 351 747, +371 26 961 220 – Infotālruņi

e-pasts: mehudienas@gmail.com

       

Rekvizīti :

 Biedrība „Tehniskās fakultātes Studējošo pašpārvalde”
 reģistrācijas numurs: 40008235553
 banka: Swedbanka  AS
 konts: LV89HABA0551039870459
 bankas kods: HABALV22

Latvijas sirdī mehu garu vairo Mūsu labie draugi. Studenti, konkurenti, kolēģi, īstu auto entuziasti, MEHU gara uzturētāji, citiem vārdiem sakot – RTU MEHI.

WWW.MEHI.LV