Reģistrācija ir atvērta no 22. marta, plkst. 00:00.

Līdz 16. aprīlim, plkst. 00:00.